Reprezentowanie na etapie przedsądowym i sądowym w zakresie postępowania cywilnego

W szczególności:

 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • nabycie własności w drodze zasiedzenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • prawo spadkowe, w tym m.in. nabycie spadku, podział majątku spadkowego,
 • służebności,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, eksmisje,
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • odwołanie darowizny,
 • postępowanie egzekucyjne.