Reprezentowanie na etapie przedsądowym i sądowym w zakresie spraw rodzinnych

W szczególności:

  • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • alimenty,
  • władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem,
  • miejsce pobytu dziecka,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • adopcję,
  • czyny karalne popełnione przez nieletnich.