Pomoc prawna i reprezentowanie przed sądami, organami i wszelkimi instytucjami w sprawach gospodarczych

W szczególności:

  • tworzenie i likwidacja spółek,
  • przekształcanie i łączenie spółek,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi,
  • przygotowywanie projektów umów i statutów,
  • reprezentowanie przedsiębiorców i osób fizycznych w sprawach z zakresu ogłoszenia upadłości.