Pomoc prawna i reprezentowanie przed wszelkimi organami i instytucjami w sprawach z zakresu prawa pracy

W szczególności:

  • reprezentowanie przed sądami i organami pracodawców i pracowników,
  • sporządzanie i reprezentowanie w sprawach odwołań od decyzji ZUS i KRUS,
  • przywrócenie do pracy,
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • odszkodowania z tytułów wypadku przy pracy.