Reprezentowanie przed sądami, prokuraturami i innymi organami w sprawach karnych

W szczególności:

  • obronę w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego,
  • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia i reprezentowanie oskarżyciela prywatnego przed sądem; reprezentowanie pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania, w tym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
  • obrona w postępowaniu wykonawczym.