Pomoc prawna i reprezentowanie przed sądami, organami i innymi instytucjami w sprawach z zakresu prawa administracyjnego

W szczególności:

  • reprezentowanie przed organami i sądami administarcyjnymi,
  • sporządzanie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych.